Istorija

Inovatyvi idėja pradėjo veikti

istorija (© FSC A.C.)© FSC A.C.Siekiant aptarti vis augantį miškų naudojimą, aplinkos būklės blogėjimą ir socialinės atskirties didėjimą, 1990 m. Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo sušauktas ypač plataus masto miškų valdytojų ir savininkų, medienos perdirbėjų ir prekybininkų susitikimas su aplinkosaugininkais, vyriausybių ir žmogaus teisių organizacijų atstovais.


Ši skirtingus interesus atstovaujančių didelė žmonių grupė sutarė, kad reikia sistemos, kuri galėtų patikimai įrodyti, kad miško produktai yra kilę iš tvarkingai ir atskakingai valdomų miškų. Tame pačiame susitikime buvo sukurta tiek FSC idėja, tiek pats pavadinimas - FSC (Forest Stewardship Council), liet. - Miškų valdymo taryba.


Tai įvyko dveji metai iki 1992 m. aukščiausiojo lygio susitikimo Rio de Žaneire, Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencija.


Pastarajame susitikime pasaulio šalys susitarė neprivalomu įsipareigojimu dėl miškų ūkio ir miškotvarkos veiksmų plano 21-ajame amžiuje (Agenda 21), taip pat ten buvo priimti ir Jungtinių Tautų miškų naudojimo principai.


Viršūnių susitikimą parėmė ir jame dalyvavo daugelis nevyriausybinių organizacijų, kurios išreiškė paoziciją, kad tik nevyriausybinė, novatoriška idėja ir iniciatyva galėtų sėkmingai prisidėti prie iškeltų tikslų įgyvendinimo. Taip gimė nevyriausybinės, nepriklausomos ir tarptautinės miškų sertifikavimo sistemos užuomazgos.


Dešimtys išsivysčių šalių parėmė šią iniciatyvą - kurti ir plėtoti pasaulinę miškų sertifikavimo schemą ir po intensyvių konsultacijų 1993 m. Toronte, Kanadoje įvyko FSC steigėjų susirinkimas.


1994 m. Vahake, Meksikoje buvo atidarytas centrinis FSC sekretoriatas, kur tuo pat ir teisiškai įregistruota FSC organizacija. 2003 m. centrinis FSC sekretoriatas perkeltas į Vokietijos sostinę Boną.


Palaipsniui didėjo sertifikuotų miškų plotai, gamybos grandies sertifikatų skaičius jau 2011 m., pasiekė 20.000, tais pačiais metais Portugalijos smulkiųjų miško ir žemių savininkų asociacija gavo tūkstantąjį miškų valdymo sertifikatą už kamštinio ąžuolo plantacijų tvarkymą.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219