FSC istorija Lietuvoje

Iniciatyva, atsakinga už tvarkingus miškus

Miškų ir tiekimo grandinių sertifikavimas Lietuvoje prasidėjo netrukus po 2000-ųjų, kuomet Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse vartotojai pradėjo reikalauti gaminių, kurie naudoja apvaliosios medienos žaliavą iš tvarkingai valdomų miškų.


Pirmieji FSC miškų tvarkymo sertifikatai Lietuvoje buvo išduoti 2001 m. Juos gavo valstybinių miškų valdytojas - tuometinės Biržų ir Panevėžio miškų urėdijos. Sertifikavimo darbus atliko FSC akredituotos Jungtinės Karalystės kompanijos „SGS United Kingdom Ltd“, sertifikuojančios pagal „QUALIFOR“ programą, ekspertai.


2017 m. VšĮ "Darnūs miškai" gavo pirmąjį grupinį privačių miškų sertifikatą. Sertifikavimo darbus atliko FSC akredituotos Danijos Karalystės kompanijos „NEPCon“ ekspertai.


Šiuo metu visi valstybiniai miškai Lietuvoje turi FSC miškų valdymo sertifikatą. Tai kiek daugiau nei 1 milijonas ha miškų, dar virš 160 tūkstančių ha yra sertifikuotų privačių miškų valdytojų. Daugiau nei 500 įmonių Lietuvoje, užsiimančių medienos gaminių gamyba ir prekyba, turi gamybos grandies ir Kontroliuojamos medienos sertifikatus.

2017 m. lapkričio mėnesį FSC pakvietė suinteresuotąsias šalis pradėti rengti FSC nacionalinį miškų valdymo standartą Lietuvai, kuris atitiktų miškų valdymo standarto versijos 5 Principus ir Kriterijus. Susitikimo metu buvo paskelbta apie galimybę teikti paraiškas dalyvauti standarto rengimo grupėje.


Remiantis paraiškose nurodytais interesais, FSC atrinko subalansuotą standarto rengimo grupę, techninius konsultantus ir 2018 m. pradžioje patvirtinus miškų valdymo standarto rengimo darbo grupės nuostatus ir darbo planą, pradėtas FSC nacionalinio miškų valdymo standarto rengimo darbas, kuris baigtas 2019 m. vasarą.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219