Valdymas

Vadovaujasi dalyvavimo, demokratijos ir teisingumo principais

Mūsų valdymo struktūra (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC yra tarptautinė bendruomenė, kuriai vadovauja jos nariai. Įvairios organizacijos ir pavieniai asmenys gali tapti mūsų nariais.


Nariai yra iš įvairių sričių, įskaitant aplinkosaugines ir socialines nevyriausybines organizacijas, medienos gaminių gamintojus, miško savininkus ir valdytojus, miškų asociacijas, bendruomenines miškų grupes, sertifikavimo įstaigas, taip pat kitus suinteresuotus subjektus.


Pateikdami paraišką, nariai prisijungia prie vieno iš trijų skyrių - ekologinių, socialinių ar ekonominių reikalų. Be to, kadangi pasaulis yra didelis ir įvairus, nariai pagal atstovaujamas šalis yra suskirstyti į šiaurę ir pietus. Kiekviename skyriuje yra 33,3% visų balsų svorio bendrame balsų balanse, kiekviename skyriuje balsų svoris yra subalansuotas tarp šiaurės ir pietų, todėl kiekviename poskyryje yra 50% skyriaus balsų. Tai užtikrina teisingą skirtingų interesų grupių įtaką ir ekonominės galios balansą.


Trys sprendimų priėmimo lygiai


Generalinė asamblėja

Generalinė asamblėja (© FSC A.C.)© FSC A.C.Generalinė asamblėja

Generalinė asamblėja yra aukščiausias FSC sprendimus priimantis vienetas. Nariai sprendžia dėl bet kurio nario pateikto pasiūlymo, kuriam pritaria du kiti nariai.

Valdyba

FSC Valdyba (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC Valdyba

Valdyba renkama iš narių. Ją sudaro ne daugiau kaip dvylika atstovų - keturi atstovai iš kiekvieno skyriaus skiriami ketverių metų kadencijai.

Generalinis direktorius

Kimas Karstensenas (Kim Carstensen) (© Morten Holtum)© Morten HoltumKimas Karstensenas (Kim Carstensen)

Generalinis direktorius vadovauja centriniam organizacijos biurui ir dirba daugiakultūrėje profesionalų komandoje. Jis drauge su pasauliniu FSC tinklu užsiima kasdiene FSC veikla.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219