Narystės skyriai

Atstovauja socialiniams, ekonominiams ir ekologijos interesams

Narių skyriai (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC nario statusas yra prieinamas daugeliui organizacijų ar asmenų. Visi nariai turėtų aktyviai prisidėti prie FSC plėtros, rodyti paramą FSC, taip pat FSC principams ir kriterijams. Paraiška tapti nariu prasideda nuo to, kad nurodoma, kuriam skyriui norėtų priklausyti pareiškėjas - ekologijos, socialinių ar ekonominių reikalų, pagal tai, kas, geriausiai atitinka pareiškėjo interesus. Kai kuriais atvejais, jei pareiškusio norą atstovo veikla, profesinė ekspertizė ar darbo interesas keitėsi ir labiau atitinka kito skyriaus profilį, narių komitetas gali pasiūlyti nariui būti atstovaujamam kitame skyriuje.


Socialinis skyrius

Socialinis skyrius (© FSC A.C.)© FSC A.C.Socialinis skyrius

Socialinis skyrius apima nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, profesines sąjungas, mokslo ir studijų institucijas ir asmenis, kurie parodė paramą socialiai naudingam miškų sektoriui.

Ekologinis skyrius

Ekologinis skyrius (© FSC A.C.)© FSC A.C.Ekologinis skyrius

Ekologiniame skyriuje yra ne pelno ir nevyriausybinės organizacijos, taip pat mokslinių tyrimų, akademinės ir techninės institucijos bei asmenys, aktyviai besidominantys aplinką tausojančiu miškų tvarkymu.

Ekonomikos skyrius

Ekonomikos skyrius (© FSC A.C.)© FSC A.C.Ekonomikos skyrius

Ekonomikos skyrius apima organizacijas ir asmenis, turinčius komercinius interesus miškų ūkyje ir medienos produktų gamyboje. Tai yra miškų savinjnkai ir valdytojai, pramonės ir prekybos įmonės.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219