Mūsų vizija ir misija

Palikt savo pranašumų pėdsaką


Palanku aplinkai

Palankus aplinkai miško tvarkymas užtikrina, kad apvalioji mediena ir biologinė įvairovė, miškų našumas ir ekologiniai procesai yra išsaugomi, gausinami miško produktų gamybai ir ekosisteminių paslaugų teikimui.

Socialiai atsakinga

Socialiai atskaingas miškų valdymas ir tvarkymas padeda tiek dirbantiems miške, tiek vietos gyventojams, tiek visuomenei ilgą laiką naudotis teikiama nauda iš miško ir suteikti stiprią paskatą išlaikyti bei gausinti miško išteklius ir įgyvendinti ilgalaikius, darnius valdymo planus.

Ekonomiškai efektyvu

Ekonomiškai efektyvus miškų valdymas ir tvarkymas reiškia, kad miškų ūkio operacijos yra suplanuotos ir daromos taip, kad veikla miške būtų pelninga, o pats pelnas nebūtų gaunamas nustekenant miško išteklius, ekosistemas ar skurdinami gyventojai. Teisingas miškų tvarkymas suprantamas kaip poreikis gauti tinkamą finansinę grąžą, suteikiant pagarbą atsakingiems miškotvarkos principams, kurie nusako, kaip efektyviai mažinti miškų ūkio vielos įtaką aplinkai, tuo pat metu užtikrinant geriausią galimą miškų vertę rinkos sąlygomis.

Mūsų vizija

Pasaulinio miškai atitinka ir patenkina mūsų kartų socialines, ekologines ir ekonomines teises ir poreikius, nekeliant pavojaus ateities kartoms.

Mūsų misija

Forest Stewardship Council (FSC), liet. Miškų priežiūros taryba, prisideda prie aplinkai nekenkiančio, socialiai atskaingo ir ekonomiškai gyvybingo miško valdymo ir tvarkymo visame pasaulyje.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219