Mūsų vizija ir misija

Palikt savo pranašumų pėdsaką


Palanku aplinkai

Palankus aplinkai miško valdymas užtikrina, kad apvalioji mediena ir biologinė įvairovė, miškų našumas ir ekologiniai procesai yra išsaugomi, užtikrinant tvarų miško produktų - medienos ir nemedienininių miško produktų ir ekosisteminių paslaugų teikimą.

Socialiai atsakinga

Socialiai atsakingas miškų valdymas padeda dirbantiems miške,vvietos gyventojams ir visuomenei plačiąja prasme ilgą laiką naudotis teikiama nauda iš miško ir suteikti stiprią paskatą išlaikyti bei gausinti miško išteklius ir įgyvendinti ilgalaikius, darnius valdymo planus.

Ekonomiškai efektyvu

Ekonomiškai efektyvus miškų valdymas reiškia, kad miškų ūkio operacijos yra suplanuotos ir daromos taip, kad veikla miške būtų pelninga, o pats pelnas nebūtų gaunamas nustekenant miško išteklius, ekosistemas ar būtų skurdinami darbuotojai ir gyventojai. Teisingas miškų valdymas suprantamas kaip poreikis gauti tinkamą finansinę grąžą, suteikiant pagarbą atsakingiems miškotvarkos principams, kurie nusako, kaip efektyviai mažinti miškų ūkio veiklos įtaką aplinkai, tuo pat metu užtikrinant geriausią galimą miškų vertę rinkos sąlygomis.

Mūsų vizija

Pasaulinio miškai atitinka ir patenkina mūsų kartos socialines, ekologines ir ekonomines teises ir poreikius taip, kad nekeltų pavojaus ateities kartoms.

Mūsų misija

Forest Stewardship Council (FSC), liet. Miškų valdymo taryba, prisideda prie aplinkai nekenkiančio, socialiai atsakingo ir ekonomiškai gyvybingo miško valdymo visame pasaulyje.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219