NAUJIENOS


Monday, 21 January 2019
Miško darbų rangove, pareišk savo nuomonę!

Šiuo metu vykdome pasaulinį projektą dėl rangovų sertifikavimo modelio sukūrimo.


Tai būtų savanoriškas procesas, t.y. tiek rangovas laisva valia rinktųsi sertifikuotis ar ne, tiek sertifikuotas miško savininkas ar valdytojas galėtų nuspręsti, rinktis jam sertifikuotą rangovą, ar ne.

Projekte dalyvauja atstovai iš JAV, Suomijos ir Lietuvos. Kilus diskusijoms dėl rangovo apibrėžimo ir veiklų, kurias rangovas galėtų vykdyti, norėtume sužinoti Jūsų nuomonę.


Siekdami tinkamai atstovauti visas proceso suinteresuotąsias puses, parengėme klausimyną, kurį prašytume Jus užpildyti: https://www.surveymonkey.com/r/GXZFVLL

Kadangi klausimai tik du, klausimyno pildymas neturėtų užtrukti ilgiau kaip 3 min. Atsakymų laukiame iki vasario 11 d.

Iš anksto dėkojame už atsakymus!


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219