3 žingsniai FSC sertifikavimo link

Sertifikato suteikimas

3 sertifikavimo žingsniai (© FSC Danija)© FSC DanijaPati FSC neišduoda sertifikatų. Sertifikavimo procesą vykdo nepriklausomos institucijos, vadinamos sertifikavimo įstaigomis arba auditoriais.


Sertifikavimo įstaigos pagal tam tikrus standartus vertina atitikimą miškų tvarkymo ir gamybos grandies standartų reikalavimams. Tik FSC jos, būdamos akredituotos sertifikavimo įstaigos, turi teisę išduoti FSC sertifikatus.


1 žingsnis: Susisiekite su viena iš FSC akredituotų sertifikavimo įstaigų

Norint įvertinti sertifikavimo sąnaudas ir laiką, sertifikavimo įstaigai reikės pagrindinės informacijos apie Jūsų veiklą. Sertifikavimo įstaiga pateiks Jums informaciją apie FSC sertifikavimo sąlygas.


Susisiekite su sertifikavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis Lietuvoje arba kitomis sertifikavimo įstaigomis, akredituotomis FSC.

2 žingsnis: Atlikite auditą

Sertifikavimo auditas įvertina Jūsų atitikimą sertifikavimo standarto reikalavimams.

3 žingsnis: Gaukite sertifikatą

Jūsų veiklos atitikimą FSC standartams įvertins tik akredituota sertifikavimo įstaiga.

FSC sertifikatai galioja penkerius metus. Kasmet FSC akredituota sertifikavimo įstaiga atliks stebėsenos auditus, tam, kad užtikrinti, kad Jūsų verslas ir toliau atitinka FSC sertifikavimo reikalavimus.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219