Akreditavimo programa

Užtikrina aukščiausios kokybės sertifikavimą

Akredituoti sertifikavimo įstaigos (© FSC A.C.)© FSC A.C.Pati FSC neišduoda sertifikatų. FSC sertifikavimas leidžia įvertinti miškų tvarkymo ir gamybos grandies atitikimą reikalavimams, kurį atlieka nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.


FSC apibrėžia miškų tvarkymo ir gamybos grandies sertifikavimo standartus, taip pat nusako sertifikavimo įstaigų atliekamas sertifikavimo vertinimo procedūras.


Akredituotos sertifikavimo įstaigos yra reguliariai audituojamos, kad būtų užtikrinta, jog jų veikla atitinka FSC taisykles. FSC yra vienintelė miškų sertifikavimo sistema pasaulyje su integruota akreditavimo programa, kurią pasitelkus yra sistemingai tikrinamos sertifikavimo įstaigos.


Accreditation Services International (ASI), taiko dokumentų ir darbų lauke auditus pagal nustatytas taisykles, kurios nusako, kaip turi veikti akredituotos sertifikavimo įstaigos, laikantis FSC standartų. Visos FSC akredituotos sertifikavimo įstaigos turi atitikti FSC akreditavimo reikalavimus.


Kaip ir sertifikavimo įstaigos atlieka kasmetinius miškų tvarkymo ir gamybos grandies sertifikatų turėtojų auditus, ASI savo ruožtu atlieka metinius sertifikavimo įstaigų patikrinimus.

Informaciją apie planuojamus ir jau atliktus akreditavimo auditus galima rasti čia.

Visų FSC akredituotų sertifikavimo įstaigų sąrašą galite rasti Accreditation Services International (ASI) svetainėje.


Daugelis jų veikia visame pasaulyje. Nėra reikalaujama, kad jos turėtų biurus kiekvienoje šalyje ar regione.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219