KONTROLIUOJAMA MEDIENA

Aukštesni reikalavimai žaliavoms

Kontroliuojama mediena (© FSC A.C.)© FSC A.C.Kas yra kontroliuojama mediena?


Kontroliuojama mediena arba "Controlled Wood" yra žaliava, kurią galima maišyti su sertifikuota žaliava gaminant gaminius, pažymėtus FSC Mix ženklu. Šis sprendimas leidžia gamintojams naudoti nedidelius nesertifikuotos medienos žaliavos kiekius ir tuo pačiu metu didinti FSC sertifikuotos medienos paklausą.


Kontroliuojama mediena


Galima naudoti tokią žaliavą, kuri yra iš tinkamų pagal FSC reikalavimus, šaltinių. Yra išskiriamos 5 rūšys netinkamos žaliavos, kurios negalima maišyti su FSC sertifikuota žaliava:

neteisėtai pagaminta apvalioji mediena;
mediena, pagaminta pažeidžiant tradicines geros praktikos miškų ūkio ir žmogaus teises;
mediena, pagaminta iš miškų, kuriuose iškyla pavojus ypač saugomoms vertybėms;
mediena, pagaminta iš miškų, kurie yra paversti plantacijomis ar ne miško žeme, ir
mediena, pagaminta iš miškų, kuriuose auga genetiškai modifikuoti medžiai.


Kontroliuojama mediena atitinka dviejų pagrindinių FSC kontroliuojamos medienos standartų reikalavimus:

- FSC-STD-40-005 V3-1 FSC reikalavimai kontroliuojamai medienai. Šis standartas nurodo, kaip įmonės gali išvengti netinkamų žaliavų naudojimo.


- FSC-STD-30-010 V2-0 FSC kontroliuojamos medienos reikalavimai miškų tvarkymo įmonėms. Šis standartas apima reikalavimus miškų tvarkymo įmonėms, siekiant užtikrinti, kad jų miškų ūkio veikloje būtų gaunama tik tinkamos kilmės žaliava.


Kontroliuojamos medienos standartai yra tiesiogiai susiję su miškų tvarkymo ir gamybos grandies sertifikavimu.


Kodėl man reikia kontroliuojamos medienos?


Kontroliuojamas medienos dėka daugelis gamintojų gali paskatinti diegti FSC misiją ir vizijas pasaulyje. Taip FSC pasiekia daugiau vartotojų ir yra gerokai labiau matoma rinkoje. Kontroliuojamas medienos sertifikavimas taip pat laikomas pirmuoju žingsniu link visiško miškų sertifikavimo.


Lietuvišką standarto versiją galima parsisiųsti iš čia.


Svarbu atminti, kad nuo 2013 m. kovo 3 d. Lietuvoje įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma ES rinkai pirmą kartą pateikiančių medieną ir medienos produkciją vykdytojų pareigos.
Šio reglamento, kuris dažnai vadinamas tiesiog Medienos reglamentu, pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad į rinką nepatektų neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos pagaminti produktai.

Tuo tikslu ūkio subjektai turi sukurti ir taikyti medienos kilmės ir judėjimo patikros sistemą (vadinamą deramo patikrinimo sistema), pagal kurią yra vertinama nelegalios medienos ar jos produktų patekimo į rinką rizika ir taikomos tokią riziką mažinančios priemonės, arba naudotis tokias sistemas kuriančių organizacijų paslaugomis. Siekiant užtikrinti medienos ir jos produktų kilmės atsekamumą, prekiautojai turi ne mažiau kaip 5 metus saugoti informaciją apie prekių pirkėjus ir pardavėjus.

Kompetentingos institucijos, kurios kontroliuoja šių pareigų vykdymą, yra dvi: Valstybinė miškų tarnyba – atsakinga už žaliavinės medienos pateikimo rinkai sritį – ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (šią funkciją iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos perėmė nuo 2016 m. sausio 1 d.) – atsakinga už medienos produktų pateikimo rinkai sritį.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219