MIŠKŲ TVARKYMO SERTIFIKAVIMAS

Suteikti geriausią miškų tvarkymo praktiką

FSC miškų tvarkymo sertifikatas (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC miškų tvarkymo sertifikatas patvirtina, kad miškai yra tinkamai tvarkomi pagal FSC principus ir kriterijus (P&C). Norėdamas gauti FSC miškų tvarkymo sertifikatą, miško savininkas ar valdytojas turi kreiptis į FSC akredituotą sertifikavimo instituciją, kad ši atliktų vertinimą (auditą).

Kol įsigalios FSC nacionalinis miškų tvarkymo standartas, Lietuvoje galioja ir taikomi šie laikinieji miškų tvarkymo standartai:

NEPCon laikinasis standartas ir SCS Interim Standard.


Sertifikavimo įstaiga (auditoriai) paprastai atlieka trumpą išankstinį vertinimą, norėdami nustatyti, kuriose srityse miškų savininko ar valdytojo miškų tvarkymo praktika gali neatitikti keliamų salygų ir reikalavimų. Kita vertus, jei miško savininkas ar valdytojas yra visiškai užtikrintas, kad veikla miškuose atitinka FSC miškų tvarkymo standarto reikalavimus, galima kreiptis dėl išsamaus miškų tvarkymo įvertinimo į sertifikavimo įstaiga (auditorius) iš karto.


Svarbiausia vertinimo dalis yra nuodugnus miško tvarkymo praktikos patikrinimas vietoje. Sertifikavimo įstaiga (auditorius) siunčia kompetetingų ekspertų grupę, kad ši įvertintų socialines, ekonomines ir aplinkos sąlygas miške.


Kuomet natūroje ekspertų grupė būna atlikus vertinimą, parengiama vertinimo ataskaita, kurioje nurodomos tokios sritys, kuriose reikia pasitempti, norint atitikti keliamus miškų tvarkymo reikalavimus. Ataskaitoje gali būti įvardinti ir rimtesni veiklos neatitikimai. Jie yra skirtomi pagal svarbą. Jei neatitikimas nėra esminis, sertifikavimo įstaiga (auditorius) gali išduoti miškų tvarkymo standarto sertifikatą su sąlyga, kad bus imtasi veiksmų, kad būtų pašalintas neatitikimas. Esant esminiam neatitikimui, audituojančioji institucija sertifikato neišduos tol, kol neatitikimas reikalavimams nebus ištaisytas.

Miškų tvarkymo sertifikatai galioja penkerius metus ir yra kasmet audituojami.

FSC gali pasiūlyti įvairius sprendimus miškų sertifikavimui atlikti ir miškų tvarkymo būsenai įvertinti. Smulkiems miškų savininkams, bendruomenių ir grupinio sertifikavimo nariams, kurie paprastai yra nedidelio intensyvumo miškų valdytojai, yra sukurti specialūs sertifikavimo įrankiai.


FSC stengiasi miškų tvarkymo sertifikavimo procedūras padaryti kaip galima efektyvesnes, tuo pat metu neprarandant kokybės, taikant aukščiausius miškų sertifikavimo reikalavimus pasaulyje. Esame pasirengę visiems norintiems padėti suprasti sertifikavimo sąlygas, technines gaires ir suteikti specializuotus mokymus.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219