NACIONALINIS MIŠKŲ TVARKYMO STANDARTAS

FSC integruoja vietos žinias ir patirtį

FSC miškų tvarkymo sertifikatas (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC Principai ir Kriterijai (P&C) yra vienodi visame pasaulyje ir nustatomi kaip reikalavimai FSC miškų tvarkymo sertifikavimui.


Tačiau net ir esant visuotinai pripažįstamam tarptautiniam miškų tvarkymo standartui, kuris atspindi skirtingas teisines, socialines ir geografines sąlygas miškuose skirtingose pasaulio dalyse, atskirose šalyse turi būti parengtas ir įgyvendinamas tik joms pritaikytas miškų tvarkymo modelis.


Visi nacionaliniai FSC miškų tvarkymo standartai atskirose šalyse ar regionuose yra parengti remiantis FSC dokumento FSC-STD-60-006 V1-2 nuostatomis ir reikalavimais nacionalinių miškų tvarkymo standartų rengimui.

Nacionalinius FSC miškų tvarkymo standartus rengia standarto rengimo darbo grupės (ang. SDG, liet. SRG). Standarto rengimo metu atsižvelgiama į FSC Principų ir Kriterijų (P&C) nuostatas, o rodikliai pritaikomi pagal aktualią šalies miškų ir socialinę struktūrą ir ekonominę situaciją.

Kuomet nacionalinio miškų tvarkymo standarto rengimo grupė baigia rengti standarto versiją, ją pateikia FSC, kad šį įvertintų parengto dokumento atitikimą FSC reikalavimams nacionalinių miškų tvarkymo standartų rengimui, turiniui ir struktūrai pagal norminio dokumento FSC-STD-60-002 V1-0 nuostatas, o taip pat standarto rengimo procedūrų laikymąsi.

Vėliau FSC politikos ir standartų komitetas (PSU), deleguotas FSC Valdybos, sprendžia ar patvirtinti parengtą nacionalinį miškų tvarkymo standartą.

Daugiau apie FSC nacionalinį miškų tvarkymo standartą sužinosite susisiekus su mumis.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219