MIŠKŲ VALDYMO SERTIFIKAVIMAS

Suteikti geriausią miškų valdymo praktiką

FSC miškų tvarkymo sertifikatas (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC miškų valdymo sertifikatas patvirtina, kad miškai yra tinkamai tvarkomi pagal FSC principus ir kriterijus (P&C). Norėdamas gauti FSC miškų valdymo sertifikatą, miško savininkas ar valdytojas turi kreiptis į FSC akredituotą sertifikavimo instituciją, kad ši atliktų vertinimą (auditą).

Iki įsigaliojo Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standartas, Lietuvoje miškai buvo tvarkomi pagal laikinuosius NEPCon laikinasis standartas ir SCS Interim Standard miškų valdymo standartus.


Sertifikavimo įstaiga (auditoriai) paprastai atlieka trumpą išankstinį vertinimą, norėdami nustatyti, kuriose srityse miškų savininko ar valdytojo miškų valdymo praktika gali neatitikti keliamų salygų ir reikalavimų. Kita vertus, jei miško savininkas ar valdytojas yra visiškai užtikrintas, kad veikla miškuose atitinka Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto reikalavimus, galima kreiptis dėl išsamaus miškų valdymo įvertinimo į sertifikavimo įstaiga (auditorius) iš karto.


Svarbiausia vertinimo dalis yra nuodugnus miško valdymo praktikos patikrinimas vietoje. Sertifikavimo įstaiga (auditorius) siunčia kompetetingų ekspertų grupę, kad ši įvertintų socialines, ekonomines ir aplinkos sąlygas miške.


Kuomet natūroje ekspertų grupė būna atlikus vertinimą, parengiama vertinimo ataskaita, kurioje nurodomos tokios sritys, kuriose reikia pasitempti, norint atitikti keliamus miškų valdymo reikalavimus. Ataskaitoje gali būti įvardinti ir rimtesni veiklos neatitikimai. Jie yra skirstomi pagal svarbą. Jei neatitikimas nėra esminis, sertifikavimo įstaiga (auditorius) gali išduoti miškų valdymo standarto sertifikatą su sąlyga, kad bus imtasi veiksmų, kad ateityje būtų pašalintas neatitikimas. Esant esminiam neatitikimui, audituojančioji institucija sertifikato neišduos tol, kol neatitikimas standarto reikalavimams nebus ištaisytas.

Miškų valdymo sertifikatai galioja penkerius metus ir yra kasmet audituojami.

FSC gali pasiūlyti įvairius sprendimus miškų sertifikavimui atlikti ir miškų valdymo būsenai įvertinti. Smulkiems miškų savininkams, bendruomenių ir grupinio sertifikavimo nariams, kurie paprastai yra nedidelio intensyvumo miškų valdytojai, yra sukurti specialūs sertifikavimo įrankiai.


FSC stengiasi miškų sertifikavimo procedūras padaryti kaip galima efektyvesnes, tuo pat metu neprarandant kokybės, taikant aukščiausius miškų sertifikavimo reikalavimus pasaulyje. Esame pasirengę visiems norintiems padėti suprasti sertifikavimo sąlygas, technines gaires ir suteikti specializuotus mokymus.


Lietuvišką standarto versiją galima parsisiųsti iš čia.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219