NACIONALINIS MIŠKŲ VALDYMO STANDARTAS

FSC integruoja vietos žinias ir patirtį

FSC miškų tvarkymo sertifikatas (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC Principai ir Kriterijai (P&C) yra vienodi visame pasaulyje ir nustatomi kaip aukščiausi reikalavimai FSC miškų valdymo sertifikavimui.


Tačiau net ir esant visuotinai pripažįstamam tarptautiniam miškų valdymo standartui, kuris atspindi skirtingas teisines, socialines ir geografines sąlygas miškuose skirtingose pasaulio dalyse, atskirose šalyse turi būti parengtas ir įgyvendinamas tik joms pritaikytas miškų valdymo modelis.


Visi nacionaliniai FSC miškų valdymo standartai atskirose šalyse ar regionuose yra parengti remiantis FSC dokumento FSC-STD-60-006 V1-2 nuostatomis ir reikalavimais nacionalinių miškų valdymo standartų rengimui.

Nacionalinius FSC miškų valdymo standartus rengia standarto rengimo darbo grupės (ang. SDG, liet. SRG). Standarto rengimo metu atsižvelgiama į FSC Principų ir Kriterijų (P&C) nuostatas, o rodikliai pritaikomi pagal aktualią šalies miškų ir socialinę struktūrą bei ekonominę situaciją.

Kuomet nacionalinio miškų valdymo standarto rengimo grupė baigia rengti standarto versiją, ji ją pateikia FSC, kad šį įvertintų parengto dokumento atitikimą FSC reikalavimams nacionalinių miškų valdymo standartų rengimui, turiniui ir struktūrai pagal norminio dokumento FSC-STD-60-002 V1-0 nuostatas, o taip pat standarto rengimo procedūrų laikymąsi.

Vėliau FSC politikos ir standartų komitetas (PSU), deleguotas FSC Valdybos, sprendžia ar patvirtinti parengtą nacionalinį miškų valdymo standartą.

Daugiau apie Lietuvos nacionalinį FSC miškų valdymo standartą sužinosite susisiekus su mumis.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219