Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standartas

FSC reikalavimus derina Lietuvos sąlygoms

Miško grožis (© FSC A.C.)© FSC A.C.Vadovaujantis FSC reikalavimais, daugelyje šalių pradėti rengti, ir bene dešimtyje jau patvirtinti, nacionaliniai miškų valdymo standartai pagal naująją Principų ir Kriterijų (P&C) versiją 5-2.


Šis procesas nuo prieš tai buvusiųjų iš esmės skiriasi tuom, kad nacionalinius miškų valdymo standartus, atsižvelgiant į vietos miškų ir socialines sąlygas, rengia standarto rengimo grupės, kurių sudėtyje yra subalansuoti trijų - aplinkos, socialinių ir ekonominių interesų skyriai - jiems atstovaujantys darbo grupės nariai.


Taip daroma ir dėl to, kad būtų visapusiškai atspindėti trys pagrindiniai darnaus miškų ūkio principai: tausoti aplinką, elgiantis socialiai atsakingai ir ekonomiškai efektyviai.


Standarto rengimo grupė

FSC Lietuvos SDG (© Aidas Pivoriūnas)© Aidas PivoriūnasFSC nacionalinio miškų tvarkymo standarto rengimo grupę Lietuvai sudaro organizacijų atstovai, atstovaujantys ekologinį, socialinį ir ekonominį skyrius iš valstybinio - VĮ “Valstybinių miškų urėdija”, privataus, nevyriausybinio - VšĮ “Darnūs miškai”, aplinkosaugos, nevyriausybinio - VšĮ “Lietuvos gamtos fondas”, mokslo ir tyrimų - Aleksandro Stulginskio universitetas ir darbuotojus atstovaujančių organizacijų - Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga, turint tinkamą darbo patirtį ir kompetenciją valstybinių ir privačių miškų tvarkyme, biologinės įvairovės, gamtotvarkos, atstovaujant dirbančiųjų miškų ir medienos pramonėje, valstybinėje aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų ir miškų inspekcijos sistemose, valstybinių miškų valdytojo, privačių miškų savininkų, kitų miško produktų ir paslaugų naudotojų interesus ir kurie turi žinių ir gebėjimų taikant FSC gerąją praktiką miškų ūkyje - taip atspindint visuotinai pripažįstamą darnaus miškų ūkio sampratą.


Standarto rengimo grupės posėdžiuose dalyvavo ir ekspertine nuomone dalijosi techniniai konsultantai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetų, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Valstybinės darbo inspekcijos, LR aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir miškų departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinių miškų urėdijos, Privačių miškų savininkų asociacijos, privačių miškų ūkio, miško ruošos ir medienos pramonės įmonių, sertifikavimo įstaigų atstovai.

Darbo planas

Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto rengimo darbų pradžia laikoma 2017 m. lapkritis, kuomet Kaune įvyko standarto rengimo pristatymas plačiai miškų sektoriaus suinteresuotųjų pusių auditorijai. 2018 m. sausį įvyko pirmasis standarto rengimo grupės posėdis, kuriame patvirtinti standarto rengimo nuostatai. Standartas parengtas ir pateiktas FSC tvirtinimui 2019 m. rugpjūtį, o 2020 m. rugsėjį patvirtinta galutinė versija ir ji paskelbta.


Standarto rengimo metu parengti visi darnų miškų valdymą ir tvarkymą nusakantys rodikliai, standarto versijos du kartus pateiktos viešoms konsultacijoms, įvertinti jų metu gauti pasiūlymai o taip pat atlikti standarto testavimo miške darbai.

Daugiau apie Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto taikymą galite sužinoti susisiekę su mumis.

Naujojo standarto įsigaliojimas

Standarto įsigaliojimas (© FSC A.C.)© FSC A.C.Standarto įsigaliojimas

Naujai priimto Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standartas įsigaliojimo procedūra aptarta norminiame dokumente FSC-PRO-60-006 V2-0 EN. Jame yra keli orientyrai:

1. Standarto patvirtinimas ir paskelbimas;
2. Standarto įsigaliojimo data (iki 3 mėnesių nuo paskelbimo datos) - 2021 m. saurio 1 d.;
3. Pereinamasis laikotarpis (gali trukti iki 12 mėnesių nuo įsigaliojimo datos).

Visi FSC miškų valdymo sertifikatų turėtojai bus vertinami naujai pagal Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto reikalavimus jam įsigaliojus. Tam numatytas 18 mėnesių laikotarpis. Sertifikatai, išduoti pagal laikinųjų miškų tvarkymo standartų reikalavimus ir nevertinti per šį laikotarpį, nustos galioti.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219