FSC PRINCIPAI IR KRITERIJAI

Tarptautinės miškų valdymo gairės

FSC principai ir kriterijai (© FSC A.C./ Milan Reška)© FSC A.C./ Milan ReškaFSC principai ir kriterijai (P&C) apibūdina svarbiausius aplinkai nekenkiančio, socialiai naudingo ir ekonomiškai gyvybingo miškų valdymo elementus ar taisykles.


FSC miškų valdymo standartas turi dešimt principų. Kiekvienam iš jų būdingi keli miškų ūkio praktikos atitikimo nustatytiems principams vertinimo kriterijai.


FSC principai ir kriterijai (P&C) pirmą kartą buvo paskelbti 1994 m. Vėliau jie keisti 1996, 1999 ir 2001 metais. 2009 m. buvo parengta išsami FSC principų ir kriterijų (P&C) taikymo apžvalga ir jau 2011 m. buvo pasiūlyta ženkliai pakeisti formuluotes, bet ne jų esmę. Dėl šių pasiūlymų FSC nariai balsavo 2012 m. sausį, "už" balsavo 75% narių ir taip buvo priimti dabar taikomi FSC principai ir kriterijai (P&C) pagal FSC-STD-01-001 V5-0 D5-0 LT procedūrą.


Atkreiptinas dėmesys, kad visi dešimt FSC principų ir kriterijų (P&C) yra taikomi bet kuriam miškų valdymo vienetui, turinčiam ar ketinančiam gauti FSC sertifikatą. FSC principai ir kriterijai (P&C) taikomi visiems miškų tipams, miškų nuosavybės, valdymo formoms ir sritims, kurios įtrauktos į sertifikato taikymo apimptį.
Be to, FSC principai ir kriterijai (P&C) yra vienodai taikomi visame pasaulyje ir yra privalomi miškingoms teritorijoms, kitoms ekosistemoms bet kurioje kultūrinėje, politinėje ar teisinėje sistemoje. Tai reiškia, kad jie nėra priskiriami konkrečiai tik tam tikrai šaliai ar regionui.


Siekdami padėti miškų savininkams ar valdytojams, suinteresuotosioms šalims ir sertifikavimo institucijoms paaiškinti miškų tvarkymo FSC principus ir kriterijus (P&C) konkrečiame regione, nuo 2012 m. esame sukūrę tarptautinius bendruosius rodiklius su išsamiais paaiškinimais.


Daugelyje šalių vietos miškų ūkio specialistai yra susibūrę į darbo grupes tam, kad parengtų FSC nacionalinius miškų valdymo standartus. Kiekvienam Kriterijui priskiriami vietos sąlygoms pritaikyti rodikliai, parodantys, kaip atitinkamoje šalyje galima įvertinti miškų valdymo ir tvarkymo sąlygų laikymąsį.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219