Sąlygos ir gairės

Politikos dokumentai ir standartai

FSC medelis – FSC Lietuva (© Aidas Pivoriūnas)© Aidas PivoriūnasFSC normatyvinius dokumentus sudaro politika, standartai ir procedūros, kurių turi laikytis visų sertifikatų turėtojai ir FSC akredituotos sertifikavimo įstaigos.


Be to, FSC skelbia gaires, kuriose pateikiama konkreti informacija apie veiksmus siekiant užtikrinti, kad tinkamai būtų laikomasi standarto reikalavimų. Gairės yra informacinės, jos nėra norminiai dokumentai FSC sistemoje.


FSC teisės aktus galima rasti FSC dokumentų centre.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219