FSC Generalinė Asamblėja Vankuveryje

Nekenkiantis
Aplinkai

Natūralių buveinių ir vertybių apsauga miškuose.

Ekonomiškai
Gyvybingas

Atveria naujas rinkas ir sukuria pridėtinę vertę.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219