Kas mes esam?

Pasaulinė ne pelno organizacija, jungianti daug interesų grupių miškų srityje, skirta atsakingam miškų valdymui ir tvarkymui užtikrinti. 

FSC Principai ir Kriterijai yra mūsų aukščiausi valdysenos standartai, būdami ekologiškai svarbūs, socialiai atsakingi ir ekonomiškai gyvybingi, nustatomi bendru narių sutarimu. 

FSC leidžia įmonėms ir vartotojams rinktis teisingus miško produktus. Tokiu būdu, aktyviai dalyvaujant rinkos dalyviams, FSC daro įtaką teigiamiems pokyčiams.

FSC balsavimas
FSC GD / Juan López