Kas mes esam?

Pasaulinė organizacija, jungianti daug interesų grupių miškų srityje


FSC yra pasaulinė ne pelno organizacija, skirta atsakingam miškų valdymui ir tvarkymui užtikrinti.


FSC leidžia įmonėms ir vartotojams rinktis teisingus miško produktus. Tokiu būdu, aktyviai dalyvaujant rinkos dalyviams, FSC daro įtaką teigiamiems pokyčiams.


FSC nariais yra pirmaujančios pasaulio aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip "WWF" ir "Greenpeace", gamybos bendrovės, tokios kaip "Tetra Pak" ir "Mondi" bei socialinės organizacijos (miško darbuotojų profesinės sąjungos), taip pat miškų savininkai ir valdytojai, rangovai, medienos perdirbimo įmonės, kitos įmonės, mokslo tyrimų institutai, pavieniai asmenys ir kiti dalyviai.


Šių daugybės skirtingų interesų santalka bendrai nustato, kokie yra pažangiausi miškininkystės metodai, kurie gerbia aplinkos apsaugos ir socialinius faktorius. FSC Principai ir Kriterijai yra mūsų aukščiausi miškotvarkos standartai, būdami ekologiškai svarbūs, socialiai atsakingi ir ekonomiškai gyvybingi, nustatomi bendru narių sutarimu.

Įvairovė yra FSC stiprumas

Visi mūsų nariai yra pasiskirstę į tris skyrius - socialinį, ekologinį ir ekonominį, siekiant užtikrinti, kad būtų subalansuoti požiūriai ir nuomonės tarp visų miškų ūkio dalyvių. Kaip tik nariai per skyrius turi pačią svarbiausią sprendimų priėmimo galią.


Be to, siekiant užtikrinti, kad mūsų nariai būtų sąžiningai atstovaujami visame pasaulyje, nariai po lygiai pasiskirstę į šiaurinę ir pietinę dalis.

Sužinokite daugiau apie FSC valdymą

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219