Kaip tai vyksta?

Pati FSC neišduoda sertifikatų. Sertifikavimo procesą vykdo nepriklausomos institucijos, vadinamos sertifikavimo įstaigomis arba auditoriais. Šios įstaigos vertina organizacijų atitikimą miškų valdymo ar gamybos grandies standartų reikalavimams. Būdamos akredituotos sertifikavimo įstaigos, tik jos turi teisę išduoti FSC sertifikatus. 

Norint įvertinti sertifikavimo sąnaudas ir laiką, sertifikavimo įstaigai reikės pagrindinės informacijos apie Jūsų veiklą. Sertifikavimo įstaiga pateiks Jums informaciją apie FSC sertifikavimo sąlygas. 

FSC sertifikatai galioja penkerius metus. Kasmet FSC akredituota sertifikavimo įstaiga atliks stebėsenos auditus, tam, kad užtikrinti, kad Jūsų verslas ir toliau atitinka FSC sertifikavimo reikalavimus.

Auditas miske
Aidas Pivoriūnas